Hem > Om oss > Integritetspolicy

Zhejiang Mesa Sanitary Co., Ltd.

Integritetspolicy


ALLMÄN

MESABath Inc. ("MESA", "vi" eller "oss") respekterar din förväntan om integritet när du besöker www.MESA.com och alla relaterade webbplatser. Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om vilka typer av personuppgifter (som definieras nedan) som MESA samlar in, använder och avslöjar. I detta uttalande förklaras hur vi använder och avslöjar personuppgifterna, de val du har angående sådan användning och upplysning, och hur du kan korrigera den informationen. Denna sekretesspolicy gäller för insamling, användning och offentliggörande av personuppgifter från MESA

"Personlig information" är all information som kan identifieras med dig som individ. Denna information kan innehålla (men är inte begränsat till) ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsfaksnummer, ålder och anställningshistorik. Personlig information innehåller emellertid inte ditt namn, företagets titel eller företagsadress och företagsnummer i din egenskap av anställd i en organisation.


Från tid till annan kan vi göra ändringar i denna sekretesspolicy. Sekretessutlåtandet är aktuellt från det senast reviderade datumet som visas högst upp på den här sidan. Vi behandlar personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med sekretessförklaringen enligt vilket det samlades in, om inte vi har ditt samtycke att behandla det på annat sätt. Denna sekretesspolicy gäller alla uppgifter vi samlar in eller tar emot om dig, från vilken som helst källa.
Vi ser till att alla tredje parter som är förpliktade att utföra tjänster på vår vägnar och som är försedda med personuppgifter är avtalsenliga för att följa uppsikten med denna sekretesspolicy och vår integritetspraxis.


Vi har genomfört fysiska, organisatoriska, kontraktsmässiga och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från förlust eller stöld, obehörig tillgång, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. De enda anställda som får tillgång till din personliga information är de som har ett företags behov av att känna till eller vars uppgifter rimligen kräver att de har tillgång till sådan information.


INKOLLERING AV PERSONLIG INFORMATION
Vi samlar alltid din personliga information med rättvisa och lagliga medel (till exempel när du anger information på MESA webbplatser eller under offline kontakter som MESAmay har med dig). Vi kan samla personuppgifter från dig direkt och / eller från tredje part, där vi har erhållit ditt samtycke till att göra det eller som annars krävs eller tillåtet enligt lag. Som ett resultat kan information samlas in genom din användning av MESA webbplatser, inklusive (men inte begränsat till) att skicka oss e-postmeddelanden; slutföra undersökningar och lämna in sysselsättningsansökningar.

Vidare, när du surfar på MESA-webbplatser kan du och din webbläsare också överföra information som MESA samlar automatiskt. Denna information kan kombineras med annan personlig information som du har angett. Den enda andra typen av information som automatiskt tillhandahålls till MESA är vilken typ av dator, operativsystem och webbläsare du använder. Denna information tillhandahålls av din webbläsare, som MESA kan använda för att förbättra prestanda på webbplatsen.

MESA kan också placera små datafiler, kallad "cookies", i webbläsarfilen på datorns hårddisk. Dessa cookies identifierar automatiskt din webbläsare till MESA-servern närhelst du interagerar med en MESA-webbplats. MESA använder cookies för att spela in webbsidor. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att förhindra att cookies accepteras. Observera att vissa webbsidor kanske inte fungerar korrekt om du väljer att inte acceptera cookies.

Vi kommer att behålla de personuppgifter som vi samlar antingen på MESA: s kontor eller hos en tjänsteleverantör i provinsen Quebec, Kanada.


Samtycker till att samla in personliga uppgifter
Vi erhåller vanligtvis ditt samtycke innan du samlar in, och i vilket fall som helst, innan du använder eller avslöjar din personliga information till något syfte. Du kan ge ditt samtycke till oss muntligt, elektroniskt eller skriftligt. Den form av samtycke som vi söker, inklusive om det är uttryckligt eller underförstått, kommer i stor utsträckning att bero på känsligheten hos personuppgifterna och de rimliga förväntningarna du kan ha under omständigheterna.


ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION
Vi identifierar de ändamål för vilka vi använder din personliga information när vi samlar in sådan information från dig och erhåller ditt samtycke, under alla omständigheter före sådan användning. Vi brukar använda din personliga information för följande ändamål ("syften"):
att svara på dina förfrågningar
att svara på klagomål på produkter eller tjänster, produktkrav eller begäran om produktinformation
att samla din personuppgifter i samlad form för att utveckla konsumentprofiler, utföra försäljningsanalyser och identifiera marknadsföringsmöjligheter och strategier,
att ge dig råd om nya produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig,
att samla åsikter och kommentarer avseende MESA: s verksamhet,
att lägga till dig i MESA-postlistorna
att rekrytera till positioner vid MESA och att behandla din ansökan om anställning och ditt CV;
att hantera våra webbplatser
att undersöka rättsliga krav
Sådana ändamål för vilka MESA kan få samtycke från tid till annan. och
Sådana andra användningar som kan tillåtas eller krävs enligt gällande lag.


UPPGIFTER OM PERSONLIG INFORMATION
Vi identifierar vem och för vilka ändamål vi avslöjar din personliga information, då samlar vi in sådan information från dig och erhåller ditt samtycke till sådant upplysande. Vi kan till exempel överföra din personliga information till tredje parts tjänsteleverantörer med vilka vi har ett kontraktsavtal som innehåller lämpliga sekretessstandarder, där sådana tredje parter hjälper oss till syftet.

Generellt kommer vi endast att lämna upplysningar om personlig information till sådana personer för vilka du lämnar ditt samtycke. Trots det ovanstående kan vi också lämna upplysningar om personlig information till en potentiell förvärvare i samband med en transaktion som innebär försäljning av vissa eller hela verksamheten i MESA (i vilket fall användningen av din personliga information av den nya enheten skulle fortsätta att begränsas av tillämplig lag), eller som annars tillåts eller krävs enligt lag.

Dessutom kan vi skicka personuppgifter utanför landet för de ändamål som anges ovan, inklusive för process och lagring av tjänsteleverantörer i samband med sådana ändamål. Du bör dock notera att i den utsträckning som personlig information är utomlands, omfattas den av lagarna i det land där den hålls och kan bli föremål för offentliggörande till regeringar, domstolar eller brottsbekämpande eller reglerande myndigheter i sådant annat land, i enlighet med lagstiftningen i ett sådant land.


Tillträde / översyn av din personliga information
Vi kan registrera din personliga information, korrespondens eller kommentarer, i en fil som är specifik för dig. Vi kommer att använda, avslöja eller behålla din personliga information så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka den personliga informationen samlades in och som tillåtet eller enligt lag.

Om du gör en skriftlig begäran om att granska personuppgifter om dig som vi har samlat in, utnyttjat eller avslöjat, kommer vi att ge dig sådan personlig information i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi kommer att göra sådan personlig information tillgänglig för dig i en form som är allmänt förståelig, och kommer att förklara förkortningar eller koder.

Vi kommer att se till att din personliga information hålls så exakt, fullständig och aktuell som möjligt. Vi uppdaterar inte din personliga information rutinmässigt, såvida inte en sådan process är nödvändig. Vi förväntar oss att du, från tid till annan, förser oss med skriftliga uppdateringar av din personliga information när det behövs.

När som helst kan du utmana korrektheten eller fullständigheten av din personliga information som lagras i våra dokument. Om du visar att din personliga information i våra register är felaktig eller ofullständig kommer vi att ändra personuppgifterna efter behov. Vid behov överför vi den ändrade informationen till tredje part som har tillgång till din personliga information.

Vi kommer att försöka att svara på var och en av dina skriftliga förfrågningar senast trettio (30) dagar efter mottagandet av sådana förfrågningar. Vi kommer att råda dig skriftligen om vi inte kan uppfylla dina önskemål inom denna tidsfrist. Du har rätt att göra ett klagomål till den federala sekretesskommissionären avseende denna tidsgräns.

Vi tar inte ut några kostnader för att du ska få tillgång till din personliga information som finns lagrad i våra register eller för att komma åt våra sekretesspraxis utan att först ge dig en uppskattning av de ungefärliga kostnaderna, om det finns några.

Vi kan begära att du tillhandahåller tillräcklig identifiering för att tillåta tillgång till existens, användning eller offentliggörande av din personliga information. En sådan identifierande information ska endast användas för detta ändamål.


KOMMUNICERA MED OSS OM VÅR PRIVATSRÄKNING
Om du har frågor, kommentarer, problem eller klagomål om denna sekretesspolicy eller vår integritetspraxis, var god kontakta oss på info@zjmesa.com .